Professor

Prof.mr. J.E. Jonkers (1890 - )

Bijzonder hoogleraar Het strafrecht en het strafprocesrecht van Nederlands-Indië
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie,
rechten
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
1925
Functie voor benoeming

Advocaat te Nederlands-Indië 1935

Functie na benoeming

Hoogleraar te Leiden

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Het strafrecht en het strafprocesrecht van Nederlands-Indië
Leerstoel van
Het fonds ten behoeve van Indologische studiën
Oratie
6 maart 1939, De waarheid in het strafproces
Einde vanwege
Benoeming tot hoogleraar te Leiden