Professor

Prof. J. Kops (1765 - 1849)

Gewoon hoogleraar vanaf 15 februari 1816
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Godgeleerdheid
te
Amsterdam (Doopsgezinde kweekschool),
Leiden
Eervolle lidmaatschappen

KNAW

Rector Magnificus te Utrecht

1828-1829

Functie voor benoeming

Commissaris tot de zaken van de landbouw, directeur van het Kabinet van landbouwkundige werktuigen te Amsterdam

Aanstelling
Gewoon hoogleraar
Aangesteld bij
Wis- en natuurkunde
Benoemd
16 oktober 1815
Aanvang
15 februari 1816
Oratie
15 februari 1816, Inwijdings-redevoering over het aanbelang van het akademisch onderwijs in de Nederlandsche land-huishoudkunde
Einde
maart 1835
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
26 maart 1829, De emolumento, quod ex Batavorum et Belgarum conjunctione in unum regnum, agriculturae per totam patriam accesserit
Vakgebied
Biologie; Plantkunde
Persoonlijke informatie
De heer
Naam
J.
Kops
Jan
Geboren
6 maart 1765
te
Amsterdam, Republiek der Verenigde Nederlanden
(Nederland)
Overleden
9 januari 1849
te
Utrecht, Nederland