Professor

Prof.dr. C.J. van Leeuwen (1955 - )

Bijzonder hoogleraar Water Management and Urban Development vanaf 1 januari 2013
Gewoon hoogleraar De biologische toxicologie, met speciale aandacht voor de ecologische risicoschatting vanaf 1 juni 1992
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
MULO B,
HAVO,
MO Biologie
Academische opleiding
Biologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 18 juni 1986
Proefschrift
Ecotoxicological aspects of dithiocarbamates [Ecotoxicologische aspecten van dithiocarbamaten]
Promotor(en)
Prof.dr. W. Seinen
Functie voor benoeming

Senior stafmedewerker milieubeheer ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 1987

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Water Management and Urban Development
Leerstoel van
KWR Watercycle Research Institute
Aangesteld bij
Geowetenschappen, Copernicus Instituut
Benoemd
30 oktober 2012
Aanvang
1 januari 2013
Vakgebied
Aardwetenschappen; Duurzaamheid
Gewoon hoogleraar De biologische toxicologie, met speciale aandacht voor de ecologische risicoschatting
Aangesteld bij
Biologie
Benoemd
4 juni 1992
Aanvang
1 juni 1992
Oratie
19 mei 1993, Over ecotoxicologische grenzen
Vakgebied
Biologie; Toxicologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
C.J.
van
Leeuwen
Cornelis Johannes
Geboren
15 maart 1955
te
Soest, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse