Professor

Prof.dr. D. Lindhout (1950 - )

Gewoon hoogleraar Medische genetica vanaf 1 juni 2000
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Amsterdam (VU)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (VU), 27 september 1985
Proefschrift
Teratogenesis in maternal epilepsy. New aspects of prevention
Promotor(en)
Prof.dr. A.W. Eriksson, prof.dr. H. Meinardi, dr. P.G. Barth (co-promotor)
Externe waardering

Bourneville prijs 2001

Eervolle lidmaatschappen

lid Gezondheidsraad, lid adviescommissie Genpatenten van de KNAW, lid ZonMW TOP commissie, lid Wetenschappelijke Advies Raad van LAREB

Functie voor benoeming

Staflid klinische genetica Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam 1985, bijzonder hoogleraar klinische genetica te Rotterdam 1990

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Medische genetica
Aangesteld bij
Geneeskunde, Divisie Medische genetica
Benoemd
6 april 2000
Aanvang
1 juni 2000
Oratie
3 juni 2004
Einde
12 maart 2016
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Geneeskunde; Epileptologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
D.
Lindhout
Dick
Roepnaam
Dick
Geboren
12 december 1950
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse