Professor

Prof.dr. W.J. van den Akker (1954 - )

Gewoon hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1 mei 1987
Faculteitshoogleraar Onderzoek op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1 november 2003
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium B
Academische opleiding
Nederlands
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 6 december 1985
Proefschrift
Een dichter schreit niet: aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica
Promotor(en)
Prof.dr. A.L. Sötemann
Eervolle lidmaatschappen

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
Aangesteld bij
Letteren, Nederlands
Benoemd
23 maart 1987
Aanvang
1 mei 1987
Oratie
18 november 1988, De zanger zonder weerga. J.H. Leopold en de modern(istisch)e poëzie over 'Verzen 1897'
Einde vanwege
Benoeming bij KNAW
Afscheidsrede
1 november 2003
Vakgebied
Nederlands
Faculteitshoogleraar Onderzoek op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde
Leerstoel van
Henk Schultink leerstoel
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen
Benoemd
13 januari 2004
Aanvang
1 november 2003
Vakgebied
Nederlands
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
W.J.
van den
Akker
Wilhelmus Johannes
Roepnaam
Wiljan
Geboren
22 december 1954
te
Oss, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse