Professor

Prof.dr. A.D.M.E. Osterhaus (1948 - )

Onbezoldigd hoogleraar Milieuvirologie vanaf 1 september 1990
Hoogleraar Wildlife virology and virus discovery vanaf 1 januari 2011
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 14 september 1978
Proefschrift
Feline infectious peritonitis virus. Identification, propagation and epidemiology
Promotor(en)
Prof.dr. M.C. Horzinek, prof.dr. J.G. van Bekkum
Externe waardering

Schimmel-Viruly prijs 1985, Heine-Medin prijs (European Society against virus diseases) 1989 M.W. Beijerinck Virologie prijs (KNAW) 1998, Mulder-Masurel prijs 2000, Reinier de Graaf Medaille 2004, European Lung Foundation Award 2006, Erasmus prijs (EMCR) 2008, ESCMID prijs 2010

Eervolle lidmaatschappen

KNAW, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Functie voor benoeming

Hoofd laboratorium voor Immunobiologie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1990

Functie na benoeming

Hoofd van het WHO Nationaal Reference Laboratorium voor Mazelen en Rubella, tezamen met RIVM Bilthoven, te Rotterdam en directeur van het WHO Samenwerkingscentrum voor Arboviruses en het Centrum voor Arbovirussen en Haemorrhagische Koortsen te Rotterdam

Aanstelling
Onbezoldigd hoogleraar Milieuvirologie
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Vakgroep infectieziekten en immunologie
Benoemd
16 augustus 1990
Aanvang
1 september 1990
Oratie
24 januari 1992, Virussen in het wild: meer zorgen voor morgen
Einde
1 september 2005
Einde vanwege
Aanstelling als hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Vakgebied
Diergeneeskunde; Geneeskunde; Milieuvirologie
Hoogleraar Wildlife virology and virus discovery
Aangesteld bij
Diergeneeskunde
Benoemd
25 januari 2011
Aanvang
1 januari 2011
Einde
1 juli 2017
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Diergeneeskunde; Geneeskunde; Virologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.D.M.E.
Osterhaus
Albertus Dominicus Marcellinus Erasmus
Roepnaam
Ab
Geboren
2 juni 1948
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse