Professor

Prof.dr. E. Stronks (1965 - )

Profileringshoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde vanaf 1 juni 2011
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Algemene literatuurwetenschap,
Nederlandse taal en letterkunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 1996
Proefschrift
Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten
Promotor(en)
Prof.dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Functie voor benoeming

Universitair docent-onderzoeker bij het departement Nederlands te Utrecht

Aanstelling
Profileringshoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen, Departement Nederlands
Benoemd
24 mei 2011
Aanvang
1 juni 2011
Oratie
10 januari 2012, Loden letters, digitale dartels