Professor

Prof.dr. A. Barneveld (1951 - )

Gewoon hoogleraar Algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren vanaf 1 juli 1991
Gewoon hoogleraar Heelkunde van het paard en van de landbouwhuisdieren vanaf 1 januari 1999
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 29 september 1983
Proefschrift
Spat bij het paard
Promotor(en)
Prof.dr. A.W. Kersjes, prof.dr. F. Nemeth, prof.dr. J.M.V.M. Mouwen
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Vakgroep Algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren
Benoemd
30 mei 1991
Aanvang
1 juli 1991
Einde
1 januari 1999
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Diergeneeskunde
Gewoon hoogleraar Heelkunde van het paard en van de landbouwhuisdieren
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Departement Gezondheidszorg paard
Benoemd
5 augustus 1999
Aanvang
1 januari 1999
Vakgebied
Diergeneeskunde