Professor

Prof.dr. C.R. Janssen (1930 - )

Gewoon hoogleraar De historische plantengeografie vanaf 1 januari 1980
Bijzonder hoogleraar Botanische palaeo-oecologie van het kwartair vanaf 1 februari 1993
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Biologie
te
Utrecht,
Delft
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 31 oktober 1960
Proefschrift
On the late-glacial and post-glacial vegetation of South Limburg (Netherlands)
Promotor(en)
Prof.dr. F.P. Jonker
Functie voor benoeming

Lector historische plantengeografie te Utrecht 1976 (openbare les 6 maart 1978, Wikken en wegen)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De historische plantengeografie
Aangesteld bij
Wiskunde en natuurwetenschappen, Subfaculteit Biologie, Vakgroep Paleobotanie en palynologie
Benoemd
20 december 1979
Aanvang
1 januari 1980
Einde
1 december 1991
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat in verband met opheffing leerstoel
Vakgebied
Biologie; Plantkunde
Bijzonder hoogleraar Botanische palaeo-oecologie van het kwartair
Leerstoel van
Utrechts Universiteitsfonds
Aangesteld bij
Biologie, Vakgroep Paleobotanie en palynologie
Benoemd
29 januari 1993
Aanvang
1 februari 1993
Einde
1 september 1996
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Biologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
C.R.
Janssen
Cornelis Roelof
Geboren
22 september 1930
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse