Professor

Prof.mr. G.T.J.M. Jurgens (1965 - )

Gewoon hoogleraar Bestuursrecht vanaf 1 september 2002
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO
Academische opleiding
Nederlands recht
te
Nijmegen
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 12 juni 1996
Proefschrift
Bestuurlijk gedogen. Aanvaardbaarheid en gevolgen van bestuurlijk gedogen in het milieurecht en het ruimtelijk recht
Promotor(en)
Prof.mr. P.J.J. van Buuren, prof.mr.drs. F.C.M.A. Michiels
Functie voor benoeming

Senior docent/onderzoeker bij de vakgroep staats- en bestuursrecht te Utrecht 1997

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Bestuursrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Afdeling Staats- en bestuursrecht
Benoemd
2 juli 2002
Aanvang
1 september 2002
Oratie
10 november 2004, Relativiteit in het bestuursrecht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Mr.
Naam
G.T.J.M.
Jurgens
Gerarda Theodora Johanna Maria
Roepnaam
Gerdy
Geboren
29 september 1965
te
Nijmegen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse