Professor

Prof.dr. A.W. Kersjes (1928 - )

Gewoon hoogleraar De algemene heelkunde en de heelkunde der grote huisdieren vanaf 1 januari 1980
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 3 oktober 1963
Proefschrift
Over synovia en synovitis. Een onderzoek bij paard en rund naar eigenschappen en samenstelling van normale synovia en de hierin optredende veranderingen bij aandoeningen van gewrichten, peesscheden en slijmbeurzen
Promotor(en)
Prof.dr. S.R. Numans
Functie voor benoeming

Gewoon lector algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren te Utrecht 1969

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De algemene heelkunde en de heelkunde der grote huisdieren
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Vakgroep Algemene heelkunde en heelkunde der grote huisdieren
Benoemd
20 december 1979
Aanvang
1 januari 1980
Einde
1 januari 1991
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Vakgebied
Diergeneeskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.W.
Kersjes
Adolf Willem
Geboren
11 december 1928
te
Sinderen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse