Professor

Prof.dr. D.J. Kok

Gewoon hoogleraar De veterinaire physiologie
Opleiding en werk
Functie voor benoeming

Medewerker experimentele chirurgie te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De veterinaire physiologie
Aangesteld bij
Veeartsenijkunde
Benoemd
14 januari 1942
Einde
16 november 1945
Einde vanwege
Onntslag
Vakgebied
Diergeneeskunde; Fysiologie