Professor

Prof.dr. M. Kon (1949 - )

Gewoon hoogleraar De plastische en reconstructieve chirurgie vanaf 1 juli 1991
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Lyceum
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 17 mei 1979
Proefschrift
Gewrichtsreconstructie met perichondriumtransplantaten en synthetische hydrogels. Een experimenteel onderzoek
Promotor(en)
Prof.dr. P.J. Klopper, Prof.dr. A. van den Hooff (co-promotor), dr. J.N. Keeman (co-promotor)
Externe waardering

Isidore Kaplan Award 1983, J.F.S. Esser Award 1985, SEOHS Award 1993, Klopper Award 1998

Eervolle lidmaatschappen

Lid van verdienste Nederlandse Vereniging voor Esthetische Chirurgie 2008, erelid Israeli Society of Plastic Surgeons 2008, bestuurslid World Fellowship Israel Medical Association

Functie voor benoeming

Plastisch chirurg te Utrecht (UMC)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De plastische en reconstructieve chirurgie
Aangesteld bij
Geneeskunde, Vakgroep Chirurgie
Benoemd
27 juni 1991
Aanvang
1 juli 1991
Oratie
17 maart 1992, Vormen en veranderen
Einde
1 april 2014
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
15 mei 2014, ?Et on tuera tous les affreux?
Vakgebied
Geneeskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.
Kon
Moshe
Roepnaam
Moshe
Geboren
14 mei 1949
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse