Professor

Prof.mr.dr. H.R.B.M. Kummeling (1961 - )

Universiteitshoogleraar vanaf 1 april 2015
Gewoon hoogleraar Staatsrecht vanaf 1 september 1995
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum A
Academische opleiding
Nederlands recht
te
Nijmegen
Promotie(s)
Promotie
Nijmegen, 3 november 1988
Proefschrift
Advisering in het publiekrecht. Een rechtsvergelijkende studie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid
Promotor(en)
Prof.mr. C.A.J.M. Kortmann
Eervolle lidmaatschappen

voorzitter Kiesraad 2004-2016, voorzitter Awb-bezwarencommissie VWS, voorzitter Staatsrechtkring- Vereniging van Nederlandse staatsrechtbeoefenaren 2015-, voorzitter Evaluatiecommissie Wet herziening gerechtelijke kaart (2016-)

Rector Magnificus te Utrecht

2018-

Functie voor benoeming

Hoogleraar Staats- en bestuursrecht te Tilburg 1994, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht te Utrecht 1989

Aanstelling
Universiteitshoogleraar
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie
Benoemd
17 maart 2015
Aanvang
1 april 2015
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Gewoon hoogleraar Staatsrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
13 juli 1995
Aanvang
1 september 1995
Oratie
19 november 1997, Relatieve geheimhoudingsplichten
Einde
1 april 2015
Einde vanwege
benoeming als universiteitshoogleraar
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
H.R.B.M.
Kummeling
Hendrikus Rutgerus Bernardus Maria
Roepnaam
Henk
Geboren
10 januari 1961
te
Pannerden, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse