Professor

Prof.dr. G.H. Lamers (1834 - 1903)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de oud-Christelijke letterkunde vanaf september 1883
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde vanaf 1884
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde, de geschiedenis der leer aangaande god vanaf 1888
Gewoon hoogleraar De logica vanaf september 1889
Opleiding en werk
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 25 juni 1858
Proefschrift
Specimen ethico-theologicum de conscientia
Promotor(en)
Prof.dr. B. ter Haar
Rector Magnificus te Utrecht

1887-1888

Functie voor benoeming

Hoogleraar te Groningen 1874

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de oud-Christelijke letterkunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
6 april 1883
Aanvang
september 1883
Oratie
19 juni 1883, De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig onderzoek
Einde
1884
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Aanvang
1884
Einde
1888
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde, de geschiedenis der leer aangaande god
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
12 april 1888
Aanvang
1888
Einde
11 juni 1903
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar De logica
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
10 januari 1890
Aanvang
september 1889
Einde
september 1890
Einde vanwege
Einde tijdelijke leeropdracht
Vakgebied
Filosofie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
G.H.
Lamers
Gijsbert Hendrik
Geboren
15 december 1834
te
Harderwijk, Nederland
Overleden
11 juni 1903
te
Utrecht ma, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse