Professor

Prof.dr. Th.M. van Leeuwen (1947 - )

Bijzonder hoogleraar De wijsgerige theologie, inzonderheid met betrekking tot het vrijzinnig denken vanaf 1 september 1983
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Theologie
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 27 augustus 1981
Proefschrift
The surplus of meaning. Ontology and eschatology in the philosophy of Paul Ricoeur
Promotor(en)
Prof.dr. H.J. Heering
Functie voor benoeming

Predikant remonstrantse gemeente te Utrecht 1982

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar De wijsgerige theologie, inzonderheid met betrekking tot het vrijzinnig denken
Leerstoel van
Het Haags genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst
Aangesteld bij
Godgeleerdheid, Vakgroep Godsdienstwijsbegeerte en ethiek
Aanvang
1 september 1983
Oratie
12 november 1984, Vrijheid in gebondenheid. Een apologie van de autonome mens?
Einde
1 januari 1997
Einde vanwege
Ontslag op eigen verzoek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
Th.M.
van
Leeuwen
Theodoor Marius
Geboren
24 september 1947
te
Delft, Nederland