Professor

Prof.dr. J.A. van Belzen (1959 - )

Bijzonder hoogleraar Godsdienstpsychologie vanaf 1 augustus 1993
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Psychologie,
wijsbegeerte,
geschiedenis,
godsdienstwetenschappen
te
Nijmegen,
Leuven (Belgie),
Turku (Finland)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 15 juni 1988
Proefschrift
Zicht op synthese? H.C. Rümke’s streven naar integratie in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
Promotor(en)
Prof.dr. P. Schnabel, dr. A.J.R. Uleyn (co-promotor)
Promotie
Amsterdam (VU), 8 maart 1989
Proefschrift
Psychopathologie en religie. Ideeën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940
Promotor(en)
Prof.dr. M. Kuilman, prof.dr. G.J. Schutte, dr. A.J.R. Uleyn (co-promotor)
Promotie
Leuven (Belgie), 7 juni 1991
Proefschrift
Religie, antropologie en godsdienstpsychologie
Promotor(en)
Prof.dr.dr. A. Vergote
Eervolle lidmaatschappen

secretaris-generaal European Psychologists of Religion, voorzitter International Association for the Psychology of Religion (IAPR), fellow American Psychological Association, erelid Società Italiana di Psicologia della Religione

Functie voor benoeming

Onderzoeker te Nijmegen

Functie na benoeming

gewoon hoogleraar Amsterdam (UvA) sinds 1993

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Godsdienstpsychologie
Leerstoel van
Het Haagsche Genootschap
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
20 juli 1993
Aanvang
1 augustus 1993
Oratie
30 maart 1995, Quaerens intellectum? Schetsen ten behoeve van een familieportret der godsdienstpsychologie op het eind van de moderniteit
Einde
1 augustus 2003
Einde vanwege
Einde benoemingstermijn
Vakgebied
Psychologie; Theologie; Godsdienstpsychologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.A.
van
Belzen
Jacob Adrianus
Roepnaam
Jacob
Geboren
1959
te
Middelburg, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse