Professor

Prof.mr. J. de Louter (1847 - 1932)

Gewoon hoogleraar Het Nederlandsche staats- en administratieve recht, het volkenrecht en de wijsbegeerte des rechts vanaf 18 oktober 1879
Buitengewoon hoogleraar Volkenrecht vanaf 22 februari 1913
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 21 juni 1869
Proefschrift
De beperkingen der rechtsbevoegdheid ten gevolge van vermindering der burgerlijke eer
Promotor(en)
Prof.mr.dr. J.A. Fruin
Eervolle lidmaatschappen

Associé Institut de droit international, corresponderend lid American Institute of International Law te Washington DC 1916, KNAW 1883

Rector Magnificus te Utrecht

1898-1899

Functie voor benoeming

Hoogleraar mohammedaans recht, geschiedenis en staatsrecht Nederlands-Indië te Amsterdam 1877

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het Nederlandsche staats- en administratieve recht, het volkenrecht en de wijsbegeerte des rechts
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
27 juli 1879
Aanvang
18 oktober 1879
Oratie
18 oktober 1879, Het verband der staats-wetenschappen
Einde
1 oktober 1912
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Afscheidsrede
12 juni 1912, Afscheidswoord tot leerlingen en oud-leerlingen bij het sluiten zijner colleges
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Buitengewoon hoogleraar Volkenrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
22 maart 1913
Aanvang
22 februari 1913
Oratie
23 april 1913, Volkenrecht en statensouvereiniteit
Einde
1919
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Internationaal recht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.
Naam
J.
de
Louter
Jan
Geboren
3 augustus 1847
te
Amersfoort , Nederland
Overleden
8 maart 1932
te
Hilversum, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse