Professor

Prof.dr. B. van den Berg (1911 - 1979)

Gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde vanaf 1 september 1962
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Nederlandse taal- en letterkunde
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 10 juni 1938
Proefschrift
Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied. Een dialektgeografisch onderzoek met zes kaarten
Promotor(en)
Prof.dr. G.G. Kloeke
Functie voor benoeming

Leraar Stedelijk Gymnasium te Haarlem

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
18 juli 1962
Aanvang
1 september 1962
Oratie
15 oktober 1962, Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands
Einde
1 oktober 1978
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
19 oktober 1978, De grammatica van het Standaardnederlands
Vakgebied
Nederlands
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
B.
van den
Berg
Berend
Roepnaam
Berend
Geboren
14 februari 1911
te
Kornhorn, Nederland
(Westerkwartier)
Overleden
7 juli 1979
te
Driebergen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse