Professor

Prof.dr. M.J. Moortgat (1954 - )

Gewoon hoogleraar Linguïstiek, in het bijzonder taalinformatica vanaf 1 november 1989
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Germaanse filologie,
algemene taalwetenschap
te
Leuven (België),
Keulen (Duitsland)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 6 oktober 1988
Proefschrift
Categorial investigations. Logical and linguistic aspects of the Lambek calculus
Promotor(en)
Prof.dr. J.F.A.K. van Benthem, prof.dr. F.G. Droste
Externe waardering

Prins Bernhard Fonds Prijs Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1989

Functie voor benoeming

Medewerker Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden 1988

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Linguïstiek, in het bijzonder taalinformatica
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
31 augustus 1989
Aanvang
1 november 1989
Oratie
15 november 1991, Taal en rekenkunde
Vakgebied
Taalkunde; Taalinformatica
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.J.
Moortgat
Michael Josef
Roepnaam
Michael
Geboren
8 juni 1954
te
Willebroek, België