Professor

Prof.dr. J. Muis (1952 - )

Kerkelijk hoogleraar De dogmatiek vanaf 1996
Gewoon hoogleraar Leerstellige theologie vanaf 1 januari 1998
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B,
voortentamens Grieks en Latijn
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 23 november 1989
Proefschrift
Openbaring en interpretatie. Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K. Barth en K. H. Miskotte
Promotor(en)
Prof.dr. H.W. de Knijff
Functie voor benoeming

Predikant te Den Haag 1991

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De dogmatiek
Leerstoel van
De Nederlandse Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
14 maart 1996
Aanvang
1996
Oratie
5 november 1997, Credo in creatorem. Christelijk denken over God als Schepper
Vakgebied
Theologie; Dogmatiek
Gewoon hoogleraar Leerstellige theologie
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
8 januari 1998
Aanvang
1 januari 1998
Einde
1 januari 2003
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Vakgebied
Theologie; Dogmatiek