Professor

Prof.dr. A. Noordtzij (1871 - 1944)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis van den Israëlitischen godsdienst, de Israëlitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 23 september 1912
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Semitische letteren,
theologie
te
Kampen,
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 4 juni 1894
Proefschrift
Het Hebreeuwse voorzetsel 'el
Promotor(en)
Prof. H. Oort
Rector Magnificus te Utrecht

1926-1927

Functie voor benoeming

Lector theologische school te Kampen

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van den Israëlitischen godsdienst, de Israëlitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
24 mei 1912
Aanvang
23 september 1912
Oratie
23 september 1912, De oud-testamentische godsdienstopenbaring en het oud-oostersche leven
Einde
1936
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek om gezondheidsredenen
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.
Noordtzij
Arie
Geboren
29 april 1871
te
Nijehaske, Nederland
Overleden
21 juni 1944
te
Lutry, Zwitserland
Nationaliteit
Nederlandse