Professor

Prof.dr. H.W. Obbink (1898 - 1979)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen en in de Egyptische taal en letterkunde vanaf 15 november 1939
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht,
Groningen
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 6 oktober 1925
Proefschrift
De magische beteekenis van den naam inzonderheid in het oude Egypte
Promotor(en)
Prof. H.Th. Obbink
Rector Magnificus te Utrecht

1956-1957

Functie voor benoeming

Privaatdocent Hebreeuws en Armeens te Utrecht 1932, predikant te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der godsdiensten in het algemeen en in de Egyptische taal en letterkunde
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
14 oktober 1939
Aanvang
15 november 1939
Oratie
22 januari 1940, Het heilige boek als godsdienst-historisch verschijnsel
Einde
1 september 1968
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
1968, Godsdienst en alfabet
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis, oude talen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.W.
Obbink
Hendrik Willem
Geboren
20 maart 1898
te
Smilde, Nederland
Overleden
14 september 1979
te
Zwolle, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Obbink was de opvolger van zijn vader en promotor Herman Theodorus Obbink op de leerstoel kerkgeschiedenis.