Professor

Prof.dr. J.J. van Oosterzee (1817 - 1882)

Gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863
Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 23 juni 1840
Proefschrift
Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato
Promotor(en)
Prof.dr. H.E. Vinke
Rector Magnificus te Utrecht

1868-1869

Functie voor benoeming

Predikant te Rotterdam

Aanstelling
Gewoon hoogleraar
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
18 oktober 1862
Aanvang
30 januari 1863
Oratie
30 januari 1863, Oratio de scepticismo, hodiernis theologis caute vitando
Einde
1876
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Theologie
Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1876
Aanvang
1876
Einde
1882
Einde vanwege
Overlijden
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.J.
van
Oosterzee
Johannes Jacobus
Geboren
1 april 1817
te
Rotterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland)
Overleden
27 juli 1882
te
Wiesbaden, Duitse Rijk
(Duitsland)
Nationaliteit
Nederlandse