Professor

Prof.dr. W. Otten (1959 - )

Gewoon hoogleraar onbezoldigd Kerkgeschiedenis vanaf 1 oktober 2007
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis vanaf 1 juli 1997
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Theologie
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (UvA), 9 juni 1989
Proefschrift
The anthropology of Johannes Scottus Eriugena
Promotor(en)
Prof.dr. L.M. de Rijk, dr. M.B. Pranger (co-promotor)
Functie voor benoeming

universitair docent History of Christian life and thought te Boston, MA (Verenigde Staten)

Functie na benoeming

hoogleraar te Chicago, IL (Verenigde Staten) 2007

Aanstelling
Gewoon hoogleraar onbezoldigd Kerkgeschiedenis
Aangesteld bij
Geesteswetenschappen, Departement Godgeleerdheid
Benoemd
4 oktober 2007
Aanvang
1 oktober 2007
Einde
1 oktober 2009
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Vakgebied
Theologie; Kerkgeschiedenis
Gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis
Aangesteld bij
Godgeleerdheid, Vakgroep Kerkgeschiedenis
Benoemd
10 april 1997
Aanvang
1 juli 1997
Oratie
13 november 1997, Huwelijk en ascese in de vroege kerk, met name bij Augustinus
Einde
1 oktober 2007
Einde vanwege
Benoeming te Chicago, wijziging aanstelling
Vakgebied
Theologie; Kerkgeschiedenis
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Dr.
Naam
W.
Otten
Willemien
Roepnaam
Willemien
Geboren
25 april 1959
te
Weesp, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse