Professor

Prof.mr.dr. F.J.L. Pennings (1957 - )

Gewoon hoogleraar Europees en vergelijkend sociale zekerheidsrecht vanaf 1 september 2002
Kernhoogleraar Sociaal recht vanaf 1 september 2008
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Nederlands,
rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 12 december 1990
Proefschrift
Benefits of doubt. A comparative study of the legal aspects of employment and unemployment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands
Promotor(en)
Prof.mr. A.Ph.C.M. Jaspers
Eredoctoraten

Gotenburg (Zweden) 2015

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent te Tilburg 1995

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Europees en vergelijkend sociale zekerheidsrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Disciplinegroep Internationaal sociaal en economisch publieksrecht
Benoemd
2 juli 2002
Aanvang
1 september 2002
Oratie
18 november 2003, Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?
Einde
1 september 2008
Einde vanwege
Benoeming tot kernhoogleraar, wijziging leeropdracht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Europees recht
Kernhoogleraar Sociaal recht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid
Benoemd
8 juli 2008
Aanvang
1 september 2008
Oratie
16 november 2009, Over de schutting. Overheveling van onderdelen van sociale zekerheid naar arbeidsrecht of omgekeerd in het sociaal recht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Europees recht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
F.J.L.
Pennings
Frans Jozef Lodewijk
Roepnaam
Frans
Geboren
10 maart 1957
te
Rosmalen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse