Professor

Prof.dr. H.F. Pijning (1924 - )

Bijzonder hoogleraar Wetenschap van de lichamelijke opvoeding vanaf 22 januari 1980
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS A,
M.O. lichamelijke opvoeding,
diploma fysiotherapie
Academische opleiding
Pedagogiek
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 25 april 1975
Proefschrift
Leren van een groot-motorische vaardigheid. Een kwalitatief leerpsychologisch onderzoek van de onderhandse volleybalserve
Promotor(en)
Prof.dr. C.F. van Parreren
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker Psychologisch laboratorium te Utrecht en docent psychologie aan de Academie van Lichamelijke opvoeding te Den Haag

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Wetenschap van de lichamelijke opvoeding
Leerstoel van
Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Subfaculteit Pedagogische en andragogische wetenschappen, subfaculteit Psychologie
Benoemd
9 augustus 1979
Aanvang
22 januari 1980
Oratie
18 maart 1980, De betekenis van het handelingsmodel voor de bestudering van motorische leerprocessen
Einde
12 maart 1989
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
4 september 1990
Vakgebied
Pedagogiek; Lichamelijke opvoeding
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.F.
Pijning
Hendrik Frederik
Geboren
12 maart 1924
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse