Professor

Prof.dr. A. Pijpers (1958 - )

Gewoon hoogleraar Veterinaire apotheek vanaf 1 juni 1993
Gewoon hoogleraar Pluimveebedrijfsdiergeneeskunde vanaf 1 april 1996
Gewoon hoogleraar Pluimveegezondheidszorg, in het bijzonder de inwendige ziekten en de bedrijfsdiergeneeskunde, alsmede de relevante aspecten van de zoötechniek en de voortplanting vanaf 1 januari 1999
Gewoon hoogleraar Monitoring diergezondheid vanaf 1 juni 2008
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO
Academische opleiding
Diergeneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 22 november 1990
Proefschrift
Feed medication with tetracyclines in pigs. A critical evaluation
Promotor(en)
Prof.dr. J.H.M. Verheijden, prof.dr. A.S.J.P.A.M. van Miert, dr. B. van Klingeren (co-promotor)
Eervolle lidmaatschappen

lid Algemeen Bestuur Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, vicevoorzitter College van Bestuur UU 2013, voorzitter 3rd International One Health Congress 2015, Lid Adviesraad Animal Science Group, Wageningen Universiteit, Voorzitter Stichting Immuno Valley, Vice-voorzitter Executive Board EAEVE (European Association of European Veterinary Establishments), Lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA), Voorzitter RvC GMP+ International Lid RvC Utrecht Holdings Lid Regieteam Topsector Life Sciences & Health

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Bedrijfsdiergeneeskunde en voortplanting te Utrecht 1991

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Veterinaire apotheek
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Vakgroep Veterinaire basiswetenschappen, Afdeling Farmicologie, farmacie en toxicologie
Benoemd
27 mei 1993
Aanvang
1 juni 1993
Oratie
10 maart 1994, Omwille van de kwaliteit
Einde
1 april 1996
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Diergeneeskunde
Gewoon hoogleraar Pluimveebedrijfsdiergeneeskunde
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en voortplanting, Afdeling Pluimveebedrijfsdiergeneeskunde
Benoemd
29 februari 1996
Aanvang
1 april 1996
Einde
1 januari 1999
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Diergeneeskunde
Gewoon hoogleraar Pluimveegezondheidszorg, in het bijzonder de inwendige ziekten en de bedrijfsdiergeneeskunde, alsmede de relevante aspecten van de zoötechniek en de voortplanting
Aangesteld bij
Diergeneeskunde
Benoemd
5 augustus 1999
Aanvang
1 januari 1999
Einde
1 januari 2001
Einde vanwege
Benoeming tot algemeen directeur gezondheidsdienst voor dieren te Deventer
Vakgebied
Diergeneeskunde
Gewoon hoogleraar Monitoring diergezondheid
Aangesteld bij
Diergeneeskunde, Gezondheidszorg landbouwhuisdieren
Benoemd
17 juni 2008
Aanvang
1 juni 2008
Vakgebied
Diergeneeskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.
Pijpers
Anton
Roepnaam
Anton
Geboren
24 april 1958
te
Bunschoten-Spakenburg, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse