Professor

Prof.dr. W.L. van Reijen (1938 - 2012)

Gewoon hoogleraar Wijsgerige antropologie en sociale wijsbegeerte vanaf 1 september 1985
Gewoon hoogleraar Politieke en sociale filosofie vanaf 1 december 1990
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Filosofie,
psychologie,
pedagogiek,
Duits
te
Leuven (België),
Freiburg im Breisgau (Duitsland)
Promotie(s)
Promotie
Freiburg im Breisgau (Duitsland), 28 juli 1967
Proefschrift
Verstehen der Endlichkeit. Historische und systematische Untersuchungen zu einem Problem der Transzendentalphilosophie
Promotor(en)
Prof.dr. E. Fink
Promotie
Stuttgart (Duitsland), 1975
Proefschrift
Habilitation: Bewußtsein, Identität und Sinn
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker Sociale wijsbegeerte te Utrecht 1975

Functie na benoeming

Honorar-professor te Freiburg im Breisgau (Duitsland) 2001

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Wijsgerige antropologie en sociale wijsbegeerte
Aangesteld bij
Centrale interfaculteit; Sociale wetenschappen
Benoemd
2 augustus 1985
Aanvang
1 september 1985
Einde
1 december 1990
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Filosofie; Sociale wetenschappen
Gewoon hoogleraar Politieke en sociale filosofie
Aangesteld bij
Wijsbegeerte
Benoemd
31 januari 1991
Aanvang
1 december 1990
Einde
1 augustus 2003
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Filosofie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
W.L.
van
Reijen
Willem Lodewijk
Roepnaam
Willem
Geboren
27 juli 1938
te
Ginneken en Bavel, Nederland
(Breda)
Overleden
4 juni 2012
te
Freiburg im Breisgau, Duitsland
Nationaliteit
Nederlandse