Professor

Prof.mr.dr. D.G. Rengers Hora Siccama (1876 - 1962)

Gewoon hoogleraar Het oud-vaderlandsch recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap vanaf 5 maart 1906
Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsche recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap, de wijsbegeerte voor zoover betreft de algemeene rechtsleer vanaf 30 juni 1919
Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsch recht, de inleiding tot de rechtswetenschap, de ontwikkeling van het recht, de ontwikkeling van het recht, bezien in het licht van het Germaansche recht, de wijsbegeerte van het recht, voor zoover betreft de algemeene rechtsleer vanaf 1 september 1923
Buitengewoon hoogleraar De wijsbegeerte van het recht voor zover betreft de algemene rechtsleer vanaf 21 september 1942
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 17 februari 1905
Proefschrift
De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Historisch-juridische verhandeling, voornamelijk uit Utrechtsche gegevens samengesteld.
Promotor(en)
Prof. H.J. Hamaker
Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het oud-vaderlandsch recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
15 november 1905
Aanvang
5 maart 1906
Oratie
5 maart 1906, De samenhang in het recht bij den strijd over de Utrechtsche kapittelen
Einde
30 juni 1919
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Metajuridica
Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsche recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap, de wijsbegeerte voor zoover betreft de algemeene rechtsleer
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
30 juni 1919
Aanvang
30 juni 1919
Einde
21 september 1942
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Metajuridica
Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsch recht, de inleiding tot de rechtswetenschap, de ontwikkeling van het recht, de ontwikkeling van het recht, bezien in het licht van het Germaansche recht, de wijsbegeerte van het recht, voor zoover betreft de algemeene rechtsleer
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
1923
Aanvang
1 september 1923
Einde
21 september 1942
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek, benoeming tot buitengewoon hoogleraar
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Metajuridica
Buitengewoon hoogleraar De wijsbegeerte van het recht voor zover betreft de algemene rechtsleer
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
12 augustus 1942
Aanvang
21 september 1942
Einde
1945
Einde vanwege
Oneervol ontslag wegens zuiveringsbesluit
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Metajuridica
Persoonlijke informatie
De heer
Jhr.
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
D.G.
Rengers Hora Siccama
Duco Gerrold
Geboren
2 december 1876
te
Den Haag, Nederland
Overleden
7 juni 1962
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse