Professor

Prof.mr.dr. H.F.M.W. van Rijswick (1962 - )

Gewoon hoogleraar Europees en nationaal waterrecht vanaf 1 juli 2007
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
VWO,
MTS
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 10 oktober 2001
Proefschrift
De kwaliteit van water. Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater
Promotor(en)
Prof.dr. Ch.W. Backes, prof.mr. A. van Hall
Externe waardering

Schilthuispenning 2016, NWO 2014, STW 2016, Kennis voor Klimaat, EU FP7, NWO

Eervolle lidmaatschappen

voorzitter, lid interdiscipliaire hooglerarengroep DWGC. bestuur European Environmental Law Association, bestuurslid Dutch Environmental Law Association, lid adviesraad Ministerie M&I, lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, lid Commissie van advies inzake de Waterstaatswetgeving, lid Raad voor de Wadden

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent Omgevingsrecht te Utrecht, plaatsvervangend rechter Den Bosch

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Europees en nationaal waterrecht
Aangesteld bij
Recht, economie, bestuur en organisatie, Rechtsgeleerdheid, Staats- en Bestuursrecht
Benoemd
12 juni 2007
Aanvang
1 juli 2007
Oratie
5 juni 2008, Bewegend water. Over de verdeling van waterrechten en waterplichten binnen stroomgebieden in het Europese en Nederlandse recht
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Staats- en bestuursrecht
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
H.F.M.W.
van
Rijswick
Helena Francisca Maria Wilhelmina
Roepnaam
Marleen
Geboren
23 september 1962
te
Montfort, Nederland
(Roerdalen)
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
financiële ondersteuning door Stichting Schilthuisfonds