Professor

Prof.dr. J. Rispens (1939 - )

Gewoon hoogleraar De orthopedagogiek, in het bijzonder de onderkenning en preventie van en ontwikkelingsproblemen vanaf 1 september 1990
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Kweekschool
Academische opleiding
Pedagogiek
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 21 juni 1974
Proefschrift
Auditieve aspecten van leesmoeilijkheden. Een onderzoek naar de relatie tussen auditieve diskriminatie, auditieve analyse, auditieve synthese en leesmoeilijkheden
Promotor(en)
Prof.dr. W.E. Vliegenthart
Functie voor benoeming

Hoogleraar Klinische en orthopedagogiek te Leiden 1982

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De orthopedagogiek, in het bijzonder de onderkenning en preventie van en ontwikkelingsproblemen
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen
Benoemd
10 mei 1990
Aanvang
1 september 1990
Einde
1 september 2003
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Afscheidsrede
24 september 2003
Vakgebied
Pedagogiek; Orthopedagogiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.
Rispens
Jan
Geboren
15 april 1939
te
Wymbritseradeel, Nederland
(Wymbritseradiel)
Nationaliteit
Nederlandse