Professor

Prof.dr. D.G. de Rooij (1942 - )

Gewoon hoogleraar Endocrinologie vanaf 1 januari 2002
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Biologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 31 maart 1969
Proefschrift
De spermatogoniale stamcelvernieuwing in de muis, rat en goudhamster
Promotor(en)
Prof.dr. M.T. Jansen
Functie voor benoeming

Senior docent-onderzoeker Celbiologie (geneeskunde) te Utrecht, hoofd afdeling histologie.

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Endocrinologie
Aangesteld bij
Biologie
Benoemd
15 januari 2002
Aanvang
1 januari 2002
Oratie
16 januari 2003
Einde
1 april 2007
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Biologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
D.G.
de
Rooij
Dirk Gijsbert
Roepnaam
Dirk
Geboren
27 maart 1942
te
Den Haag, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse