Professor

Prof. J.A.C. Rovers (1803 - 1874)

Gewoon hoogleraar vanaf 7 december 1855
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Latijnse school
Academische opleiding
Letteren,
rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 3 juni 1824
Proefschrift
De censorum apud Romanos auctoritate et existimatione, ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda
Promotor(en)
Prof. P.W. van Heusde
Promotie
Utrecht, 27 april 1826
Proefschrift
Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio comoedo
Promotor(en)
Prof. H. Arntzenius
Rector Magnificus te Utrecht

1861-1862

Functie voor benoeming

Hoogleraar te Groningen

Aanstelling
Gewoon hoogleraar
Aangesteld bij
Bespiegelende wijsbegeerte en letteren
Benoemd
4 augustus 1855
Aanvang
7 december 1855
Oratie
7 december 1855, De historologia aetali nostreae plurimi facienda
Einde
22 juli 1873
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
16 juni 1873, Afscheidsrede
Vakgebied
Geschiedenis; Algemene geschiedenis, Oudheid
Persoonlijke informatie
De heer
Naam
J.A.C.
Rovers
Jacques Adolphe Charles
Geboren
22 juli 1803
te
Dordrecht, Bataafse Republiek
(Nederland)
Overleden
7 mei 1874
te
Utrecht, Nederland