Professor

Prof.dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen (1937 - )

Gewoon hoogleraar Letterkunde van de Renaissance en het Klassicisme, in het bijzonder van het Nederlands vanaf 1 mei 1987
Gewoon hoogleraar Historische letterkunde na 1500, in het bijzonder de Nederlandse vanaf 1 december 1996
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha en bèta
Academische opleiding
Nederlands
te
Amsterdam (VU)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (VU), 15 november 1968
Proefschrift
Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de 'Mengeldichten' en het ’Vervolg der gedichten’
Promotor(en)
Prof.dr. G. Kuiper
Eervolle lidmaatschappen

lid Raad voor Wetenschap en Technologiebeleid 1993-1999, KNAW 1996, bestuurslid Permium Erasmianum 1997, Hollandsche Maatschapij der Wetenschappen, buitenlands erelid Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (België) 1998

Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker te Utrecht 1972

Functie na benoeming

Bleef na emeritaat nog enige tijd voorzitter Huizinga onderzoeksschool

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Letterkunde van de Renaissance en het Klassicisme, in het bijzonder van het Nederlands
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
30 maart 1987
Aanvang
1 mei 1987
Oratie
26 februari 1988, Duistere luister. Aspecten van obscuritas
Einde
1 december 1996
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Letterkunde
Gewoon hoogleraar Historische letterkunde na 1500, in het bijzonder de Nederlandse
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
31 oktober 1996
Aanvang
1 december 1996
Einde
1 november 2002
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
31 oktober 2002, Vondel en 't vrouwelijke dier. Vondels visie op vrouwen en enkele aspecten van de receptie daarvan
Vakgebied
Letterkunde
Persoonlijke informatie
Mevrouw
Titel(s)
Dr.
Naam
M.A.
Schenkeveld-van der Dussen
Maria Adriana
Roepnaam
Riet
Geboren
10 oktober 1937
te
Rotterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse