Professor

Prof.dr. P. Schnabel (1948 - )

Onbezoldigd hoogleraar Geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke volksgezondheid vanaf 1 december 1986
Gewoon hoogleraar Geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke volksgezondheid vanaf 1 januari 1992
Gewoon hoogleraar Sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van sociaal en cultureel beleid vanaf 1 januari 1999
Universiteitshoogleraar vanaf 1 december 2002
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium alpha
Academische opleiding
Sociologie
te
Utrecht,
Bielefeld (Duitsland)
Promotie(s)
Promotie
Rotterdam, 10 februari 1982
Proefschrift
Tussen stigma en charisma. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid
Promotor(en)
Prof.dr. C.J.B.J. Trimbos
Externe waardering

Comeniusprijs 2013, zilveren penning UU 2018

Eervolle lidmaatschappen

lid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, lid Gezondheidsraad, lid Nationale Raad voor Volksgezondheid, lid Nationale Commissie Chronisch Zieken, lid Programmacoordinatiecommissie Aids Onderzoek

Functie voor benoeming

Hoofd Onderzoek Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) te Utrecht 1977-1992

Aanstelling
Onbezoldigd hoogleraar Geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke volksgezondheid
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Vakgroep Klinische psychologie en gezondheid
Benoemd
24 november 1986
Aanvang
1 december 1986
Oratie
13 oktober 1987, Het eigene en het aardige van de geestelijke gezondheidszorg
Einde
1 december 1991
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar
Vakgebied
Psychologie
Gewoon hoogleraar Geestelijke gezondheidszorg en de geestelijke volksgezondheid
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen
Benoemd
17 januari 1992
Aanvang
1 januari 1992
Einde
1 juli 1998
Einde vanwege
Benoeming bij Sociaal Cultureel Planbureau
Vakgebied
Psychologie
Gewoon hoogleraar Sociale wetenschappen, in het bijzonder vraagstukken van sociaal en cultureel beleid
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen
Benoemd
22 februari 1999
Aanvang
1 januari 1999
Einde
1 december 2002
Einde vanwege
Benoeming tot universiteitshoogleraar
Vakgebied
Sociale wetenschappen
Universiteitshoogleraar
Benoemd
12 november 2002
Aanvang
1 december 2002
Oratie
30 maart 2004, Een eeuw van verschil. Van achterstelling tot zelfontplooiing: de dynamiek van het gelijkheidsideaal
Einde
1 augustus 2018
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
12 oktober 2018, Het begin en het einde: over het streven naar een grotere greep op het leven.
Vakgebied
Sociale wetenschappen
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
P.
Schnabel
Paul
Roepnaam
Paul
Geboren
17 juli 1948
te
Bergen op Zoom, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Sinds 1998 tevens directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau