Professor

Prof.dr. J. Severijn (1883 - 1966)

Gewoon hoogleraar De wijsgeerige ethiek, de wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap, de encyclopaedie der godgeleerdheid vanaf 19 oktober 1931
Bijzonder hoogleraar vanaf 1951
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 7 mei 1919
Proefschrift
Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen
Promotor(en)
Prof.dr. H. Visscher
Eredoctoraten

Debrecen (Hongarije) 1938

Rector Magnificus te Utrecht

1951-1952

Functie voor benoeming

Lid Tweede Kamer Anti-Revolutionaire Partij 1929

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De wijsgeerige ethiek, de wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap, de encyclopaedie der godgeleerdheid
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
8 augustus 1931
Aanvang
19 oktober 1931
Oratie
19 oktober 1931, De methode der godsdienstwetenschap
Vakgebied
Filosofie; Theologie
Bijzonder hoogleraar
Leerstoel van
Gereformeerde Bond
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
1951
Aanvang
1951
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.
Severijn
Johannes
Geboren
8 mei 1883
te
Utrecht, Nederland
Overleden
2 juli 1966
te
De Bilt, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
Severijn ontving ook een ereprofessoraat van de universiteit te Budapest (Hongarije) 1939