Professor

Prof.dr. W.A.P. Smit (1903 - 1986)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis der Nederlandse letterkunde vanaf 22 maart 1946
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde en de vergelijkende West-Europese literatuurgeschiedenis in het tijdperk der renaissance vanaf 15 januari 1955
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der Nederlandse letterkunde vanaf 1 augustus 1960
Buitengewoon hoogleraar De geschiedenis van de Nederlandse letterkunde vanaf 2 januari 1968
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Mulo,
Gymnasium
Academische opleiding
Nederlands
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 7 mei 1928
Proefschrift
De dichter Revius
Promotor(en)
Prof. A. Verwey
Eredoctoraten

Leuven (België), Johannesburg (Zuid Afrika)

Eervolle lidmaatschappen

KNAW, erelid The Modern Language Association of America, erelid Gentse Akademie

Functie voor benoeming

'Praefector' middelbare meisjesschool te Deventer 1935

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der Nederlandse letterkunde
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
14 januari 1946
Aanvang
22 maart 1946
Oratie
25 maart 1946, Reprise na 130 jaar. "Over den waren dichter"
Einde
15 januari 1955
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Nederlands; Literatuurgeschiedenis
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde en de vergelijkende West-Europese literatuurgeschiedenis in het tijdperk der renaissance
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
15 januari 1955
Aanvang
15 januari 1955
Einde
1 augustus 1960
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Nederlands; Literatuurgeschiedenis
Gewoon hoogleraar De geschiedenis der Nederlandse letterkunde
Aangesteld bij
Letteren en wijsbegeerte
Benoemd
1 augustus 1960
Aanvang
1 augustus 1960
Einde
2 januari 1968
Einde vanwege
Eervol ontslag op in verband met gezondheidsredenen, benoemd tot buitengewoon hoogleraar
Vakgebied
Nederlands; Literatuurgeschiedenis
Buitengewoon hoogleraar De geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
Aangesteld bij
Letteren
Benoemd
30 januari 1968
Aanvang
2 januari 1968
Einde
1 januari 1969
Einde vanwege
Einde tijdelijke aanstelling
Afscheidsrede
11 december 1968, Literatuur-historie bij een meilied van Hooft (?De Min met pricken van zijn? strael?)
Vakgebied
Nederlands; Literatuurgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
W.A.P.
Smit
Wisse Alfred Pierre
Geboren
6 december 1903
te
Heumen, Nederland
Overleden
20 juni 1986
Nationaliteit
Nederlandse