Professor

Prof.dr. K. de Snoo (1877 - 1949)

Gewoon hoogleraar De verloskunde en de leer der vrouwenziekten vanaf 9 september 1926
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS
Academische opleiding
Geneeskunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 6 juli 1920
Proefschrift
Over het aminozuur-gehalte van het bloed
Externe waardering

Medaille universiteit van Gent (België)

Eervolle lidmaatschappen

Erelid Société française de gynécologie, erelid société royale belge de gynécologie et obstétique, société de gynécologie de Bucarest, erelid American gynecological society

Functie voor benoeming

Directeur-geneesheer vroedvrouwenschool te Rotterdam 1907

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De verloskunde en de leer der vrouwenziekten
Aangesteld bij
Geneeskunde
Benoemd
11 september 1926
Aanvang
9 september 1926
Oratie
8 november 1926, Richtsnoeren bij het verloskundig onderwijs
Einde
15 september 1947
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
16 december 1947, 40 jaren verloskunde
Vakgebied
Geneeskunde; Verloskunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
K.
de
Snoo
Klaas
Geboren
16 januari 1877
te
Geervliet, Nederland
Overleden
1 april 1949
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse