Professor

Prof.dr. P. Span (1931 - )

Gewoon hoogleraar Psychologie voor pedagogen en andragologen vanaf 1 januari 1980
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B
Academische opleiding
Politieke en sociale wetenschappen,
psychologie
te
Amsterdam (UvA)
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 9 februari 1973
Proefschrift
De structureringstendentie als cognitieve-stijlaspect
Promotor(en)
Prof.dr. C.F. van Parreren
Functie voor benoeming

Gewoon lector algemene psycghologie te Utrecht 1973, psychologie voor pedagogen en andragologen 1977

Functie na benoeming

Universitair hoofddocent buiten bezwaar ortho- en klinische pedagogiek te Utrecht 1987

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Psychologie voor pedagogen en andragologen
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Subfaculteit der Pedagogische en andragogische wetenschappen
Benoemd
20 december 1979
Aanvang
1 januari 1980
Einde
1 juli 1987
Einde vanwege
Eervol ontslag in verband met opheffing leerstoel na reoganisatie
Afscheidsrede
11 maart 1988, Begaafdheid, tussen wens en werkelijkheid
Vakgebied
Psychologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
P.
Span
Pieter
Geboren
25 juni 1931
te
Nijmegen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse