Professor

Prof.dr. P. van der Straten (1959 - )

Gewoon hoogleraar Experimentele fotonfysica vanaf 1 september 2000
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Atheneum B
Academische opleiding
Wis- en natuurkunde
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 24 november 1987
Proefschrift
Electron spectroscopy of collisional excited atoms. Coincidence analysis of the Li+-He collision system [Elektronspectroscopie van botsingsgeïnduceerde aangeslagen atomen. Coïncidentie analyse van het Li+-He botsingssysteem]
Promotor(en)
Prof.dr. A. Niehaus, prof.dr. R. Morgenstern
Functie voor benoeming

Senior onderzoeker vakgroep atoom- en grenslaagfysica te Utrecht

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Experimentele fotonfysica
Aangesteld bij
Natuur- en sterrenkunde
Benoemd
31 augustus 2000
Aanvang
1 september 2000
Oratie
14 juni 2002, Het atoom getemd
Vakgebied
Natuurkunde; Experimentele natuurkunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
P.
van der
Straten
Peter
Geboren
10 augustus 1959
te
Hilversum, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse