Professor

Prof.dr. H.J. Tieleman (1946 - )

Gewoon hoogleraar De godsdienstsociologie, in het bijzonder de interdependentie tussen het godsdienstige en het sociaal-economische leven vanaf 1 januari 1988
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Economie,
culturele antropologie
te
Amsterdam (VU)
Promotie(s)
Promotie
Amsterdam (VU), 14 december 1973
Proefschrift
Landbouwpolitiek en ontwikkelingssamenwerking. Enige kanttekeningen bij het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap in een mondiaal perspectief
Promotor(en)
Prof.dr. H. Linnemann
Eervolle lidmaatschappen

directeur onderzoeksinstituut INTEGON, (vice)decaan Faculteit Godgeleerdheid 1993-2003

Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent ontwikkelings- en agrarische economie te Amsterdam (VU)

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De godsdienstsociologie, in het bijzonder de interdependentie tussen het godsdienstige en het sociaal-economische leven
Aangesteld bij
Godgeleerdheid; Sociale wetenschappen, Vakgroep Sociaal- wetenschappelijke vakken
Benoemd
30 november 1987
Aanvang
1 januari 1988
Oratie
1 maart 1989, De economie als bal-masqué. Over de verborgen betekenissen van onze economische handel en wandel
Einde
1 mei 2011
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
31 mei 2011, Homo religiosus, homo ludens
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
H.J.
Tieleman
Hendrik Johannes
Roepnaam
Henk
Geboren
5 mei 1946
te
Bussum, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse
Extra informatie
afscheidssymposium 31 mei 2011 (zie Religie & Samenleving, Jg 6, 1)