Professor

Prof.dr. A. Treffers (1935 - )

Bijzonder hoogleraar Domeinspecifieke onderwijstheorieën, in het bijzonder voor rekenen en wiskunde vanaf 1 oktober 1989
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS B,
MO-A Wiskunde
Academische opleiding
Pedagogiek
te
Nijmegen
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 26 mei 1978
Proefschrift
Wiskobas doelgericht. Een methode van doelbeschrijving van het wiskundeonderwijs volgens wiskobas
Promotor(en)
Prof.dr. J. Sixma, prof.dr. H. Freudenthal
Functie voor benoeming

Universitair hoofddocent bij de vakgroep Wiskundeonderwijs en onderwijscomputercentrum te Utrecht 1981

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Domeinspecifieke onderwijstheorieën, in het bijzonder voor rekenen en wiskunde
Leerstoel van
Nederlandse vereniging tot ontwikkeling van het reken wiskunde onderwijs (NVORWO)
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen; Wiskunde en informatica, Vakgroep Onderzoek wiskundeonderijs en onderwijs computercentrum, Vakgroep Onderwijskunde
Benoemd
28 september 1989
Aanvang
1 oktober 1989
Oratie
6 februari 1990, Het voorkomen van ongecijferdheid op de basisschool
Einde
1 april 1998
Vakgebied
Onderwijskunde; Wiskundedidactiek
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
A.
Treffers
Adriaan
Geboren
22 juni 1935
te
Zetten, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse