Professor

Prof.J.U.D. M. Tydeman (1741 - 1825)

Gewoon hoogleraar Natuurrecht, volkenrecht en publiekrecht van het Heilige Roomse Rijk vanaf 22 september 1766
Gewoon hoogleraar Natuurrecht, volkenrecht, publiekrecht van het Heilige Roomse Rijk en Romeins recht vanaf 3 april 1788
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Latijnse school
Academische opleiding
Rechten,
geschiedenis,
logica,
letteren,
natuurkunde
te
Deventer,
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 10 juni 1762
Proefschrift
Dissertatio historico juridica de Lucii Ulpii Marcelli, jureconsulti, vita et scriptis
Eervolle lidmaatschappen

KNAW, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, Provinciaal Zeeuws Genootschap, Provinciaal Utrechts Genootschap, Koninklijke Academie te Brussel (België), lid KHMW 1777

Rector Magnificus te Utrecht

1770-1771; 1783-1784

Functie voor benoeming

Hoogleraar geschiedenis, welsprekendheid en griekse letteren te Harderwijk 1764

Functie na benoeming

Hoogleraar rechten te Harderwijk

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Natuurrecht, volkenrecht en publiekrecht van het Heilige Roomse Rijk
Aangesteld bij
Juridische faculteit
Benoemd
28 juli 1766
Aanvang
22 september 1766
Oratie
22 september 1766, Oratio de jurisprudentiae naturalis finibus regundis [Over het regelen van de grenzen der natuurlijke regtsgeleerdheid]
Einde
7 mei 1787
Einde vanwege
Ontslag op eigen verzoek, benoeming tot hoogleraar te Harderwijk
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid
Gewoon hoogleraar Natuurrecht, volkenrecht, publiekrecht van het Heilige Roomse Rijk en Romeins recht
Aangesteld bij
Juridische faculteit
Benoemd
17 december 1787
Aanvang
3 april 1788
Einde
22 februari 1790
Einde vanwege
Benoeming tot griffier der Staten van Overijssel
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
J.U.D.
Naam
M.
Tydeman
Meinardus
Roepnaam
Meinhard
Ook bekend als
Tijdeman
Geboren
20 maart 1741
te
Zwolle, Republiek der Verenigde Nederlanden
(Nederland)
Overleden
1 februari 1825
te
Leiden, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland)
Nationaliteit
Nederlandse