Professor

Prof.dr. S.D. van Veen (1856 - 1924)

Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het christendom, de christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst vanaf 28 september 1896
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Godgeleerdheid
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 15 juni 1888
Proefschrift
De gereformeerde kerk van Friesland in de jaren 1795-1804
Promotor(en)
Prof.dr. J. Cramer
Rector Magnificus te Utrecht

1906-1907

Functie voor benoeming

Hervormd predikant te Rotterdam 1896

Aanstelling
Gewoon hoogleraar De geschiedenis van het christendom, de christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den christelijken godsdienst
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Benoemd
12 augustus 1896
Aanvang
28 september 1896
Oratie
28 september 1896, Het academisch onderwijs in de geschiedenis van het christendom
Einde
10 oktober 1921
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie; Godsdienstgeschiedenis
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
S.D.
van
Veen
Sietze Douwes
Geboren
7 oktober 1856
te
Lemmer, Nederland
Overleden
22 augustus 1924
te
Zeist, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse