Professor

Prof.dr. W. Zwanenburg (1933 - )

Gewoon hoogleraar Franse taalkunde en de Franse letterkunde van de middeleeuwen vanaf 1 maart 1971
Gewoon hoogleraar De linguïstiek, in het bijzonder de morfologie, alsmede de Franse taalkunde vanaf 22 april 1988
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Frans
te
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Leiden, 9 december 1964
Proefschrift
Recherches sur la prosodie de la phrase française
Promotor(en)
Prof.dr. L. Kukenheim Ezn., prof.dr. E.M. Uhlenbeck
Eervolle lidmaatschappen

lid, voorzitter asdviescommissie Geesteswetenschappen ZWO, lid Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, lid COVWO, lid adviescommissie Geesteswetenschappen KNAW

Functie voor benoeming

Lector Franse taalkunde te Groningen 1967

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Franse taalkunde en de Franse letterkunde van de middeleeuwen
Aangesteld bij
Letteren, Frans en Occitaans Instituut
Benoemd
26 januari 1971
Aanvang
1 maart 1971
Oratie
1 november 1971, Franse afleidingsmanoeuvres
Einde
22 april 1988
Einde vanwege
Wijziging leeropdracht
Vakgebied
Frans; Letterkunde, taalkunde
Gewoon hoogleraar De linguïstiek, in het bijzonder de morfologie, alsmede de Franse taalkunde
Aangesteld bij
Letteren, Vakgroep Romaanse talen en culturen, Afdeling Franse en Occitaanse taal- en letterkunde
Benoemd
22 april 1988
Aanvang
22 april 1988
Einde
1 september 1997
Einde vanwege
Vervroegd emeritaat
Afscheidsrede
20 juni 1997, Over Franse taalkunde, geesteswetenschappen en samenleving
Vakgebied
Frans; Letterkunde, taalkunde
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
W.
Zwanenburg
Wiecher
Roepnaam
Wiecher
Geboren
11 oktober 1933
te
Pematangsiantar, Nederlands-Indië
(Indonesië)
Nationaliteit
Nederlandse