Professor

Prof.mr.dr. J.H.W. Verzijl (1888 - 1987)

Gewoon hoogleraar Het volkenrecht en de staatkundige geschiedenis vanaf 7 juni 1919
Gewoon hoogleraar Het volkenrecht vanaf 7 oktober 1947
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS,
gymnasium
Academische opleiding
Rechten
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 7 oktober 1910
Proefschrift
Stellingen
Promotie
Utrecht, 12 juli 1917
Proefschrift
Het prijsrecht tegenover neutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren
Promotor(en)
Prof.dr. J. de Louter
Eervolle lidmaatschappen

KNAW 1934, vicevoorzitter van de Bijzondere Raad van Cassatie

Rector Magnificus te Utrecht

1950-1951

Functie voor benoeming

Referendaris ter gemeentesecretarie, chef openbare werken en volkshuisvesting te Utrecht 1917 Vice-president bijzondere Raad van Cassatie 1945

Functie na benoeming

Hoogleraar te Amsterdam 1938-1941, hoogleraar Leiden 1945/1946-1947

Aanstelling
Gewoon hoogleraar Het volkenrecht en de staatkundige geschiedenis
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid, Volkenrechtelijk instituut
Benoemd
7 juni 1919
Aanvang
7 juni 1919
Oratie
20 september 1919, Getemperd optimisme
Einde
15 oktober 1938
Einde vanwege
Benoeming tot hoogleraar te Amsterdam
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Internationaal recht
Gewoon hoogleraar Het volkenrecht
Aangesteld bij
Rechtsgeleerdheid
Benoemd
22 augustus 1947
Aanvang
7 oktober 1947
Einde
15 september 1958
Einde vanwege
Emeritaat
Afscheidsrede
28 mei 1958, Na veertig jaren
Vakgebied
Rechtsgeleerdheid; Internationaal recht
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Mr.dr.
Naam
J.H.W.
Verzijl
Jan Hendrik Willem
Geboren
31 augustus 1888
te
Utrecht, Nederland
Overleden
21 mei 1987
te
Driebergen, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse