Professor

Prof.dr. W.E. Vliegenthart (1904 - 1976)

Bijzonder hoogleraar De pedagogiek en de psychologie van het gehandicapte kind vanaf 1 september 1961
Gewoon hoogleraar De psychologie, de pedagogiek en de didactiek van het gehandicapte kind vanaf 1 januari 1965
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
HBS,
MO pedagogiek
Academische opleiding
Psychologie
te
Utrecht
Promotie(s)
Promotie
Utrecht, 18 april 1958
Proefschrift
Op gespannen voet. Over kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en hun relatie tot de wereld
Promotor(en)
Prof.dr. M.J. Langeveld
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdambtenaar pedagogiek te Utrecht 1960

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar De pedagogiek en de psychologie van het gehandicapte kind
Leerstoel van
Stichting Buitengewoon Onderwijs
Aangesteld bij
Sociale wetenschappen, Subfaculteit der Pedagogische en andragogische wetenschappen, Paedagogisch Instituut
Benoemd
2 maart 1961
Aanvang
1 september 1961
Oratie
20 november 1961, Anders-zijn en mee-gaan-doen. Een spanningsveld in de opvoeding van gehandicapte kinderen
Einde
1 januari 1965
Einde vanwege
Benoeming tot gewoon hoogleraar, wijziging leeropdracht
Vakgebied
Pedagogiek; Psychologie
Gewoon hoogleraar De psychologie, de pedagogiek en de didactiek van het gehandicapte kind
Aangesteld bij
Sociale Wetenschappen, Subfaculteit der Pedagogische en andragogische wetenschappen, Paedagogisch Instituut
Benoemd
14 januari 1965
Aanvang
1 januari 1965
Einde
1 januari 1972
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek om gezondheidsredenen
Vakgebied
Pedagogiek; Psychologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
W.E.
Vliegenthart
Willem Evert
Geboren
29 december 1904
te
Zaandam, Nederland
Overleden
4 november 1976
te
Utrecht, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse