Professor

Prof.dr. M.J.A. de Vrijer (1881 - 1969)

Kerkelijk hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk en hare leerstellingen en de Christelijke zending
Opleiding en werk
Opleiding
Scholing
Gymnasium
Academische opleiding
Theologie
te
Utrecht,
Leiden
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 28 september 1917
Proefschrift
Henricus Regius. Een "Cartesiaansch" hoogleraar aan de Utrechtsche hoogeschool
Promotor(en)
J. Lindeboom
Functie voor benoeming

Hervormd predikant te Amsterdam 1929

Functie na benoeming

Hulppredikant te Hemmen

Aanstelling
Kerkelijk hoogleraar De bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk en hare leerstellingen en de Christelijke zending
Leerstoel van
Nederlands Hervormde Kerk
Aangesteld bij
Godgeleerdheid
Oratie
2 december 1935, De dominee in de praktijk
Einde vanwege
Emeritaat
Vakgebied
Theologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
M.J.A.
de
Vrijer
Marinus Johannes Antonie
Ook bekend als
Vryer
Geboren
4 augustus 1881
te
Rotterdam, Nederland
Overleden
14 mei 1969
te
Heemstede, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse