Professor

Prof.dr. J.D. van der Waals (1925 - )

Buitengewoon hoogleraar Culturele prehistorie vanaf 2 september 1968
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Kunstgeschiedenis,
prehistorie,
archeologie
te
Amsterdam
Promotie(s)
Promotie
Groningen, 27 november 1964
Proefschrift
Prehistoric disc wheels in the Netherlands
Promotor(en)
Prof.dr. H.T. Waterbolk
Functie voor benoeming

Wetenschappelijk hoofdmedewerker te Groningen, docent te Utrecht, conservator Drenths Museum te Assen

Functie na benoeming

Lector te Groningen

Aanstelling
Buitengewoon hoogleraar Culturele prehistorie
Aangesteld bij
Interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie; Letteren
Benoemd
2 juli 1968
Aanvang
2 september 1968
Oratie
24 maart 1969, Praehistorie en mythevorming
Einde
1 september 1976
Einde vanwege
Eervol ontslag op eigen verzoek
Vakgebied
Archeologie
Persoonlijke informatie
De heer
Titel(s)
Dr.
Naam
J.D.
van der
Waals
Johannes Diderik
Geboren
21 maart 1925
te
Amsterdam, Nederland
Nationaliteit
Nederlandse